Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Contact: secretaris@beceka.info

De eerstvolgende lezing is op dinsdag 12 November 2019 om 20.00 uur, in het Rode Kruis gebouw. Ontvangst met koffie om 19.45 uur.

Polymeren vouwen tot synthetische enzymen

SAMENVATTING

Enzymen, de katalysatoren van het leven, zijn superieur als het gaat om selectief en efficiënt chemische reacties katalyseren. Echter sommige typen van organische reacties zijn moeilijk tot onmogelijk voor enzymen omdat ze het substraat niet accepteren, of gewoon niet dat type bindingen kunnen maken.

Daarom is het belangrijk om synthetische alternatieven te hebben die de selectiviteit en activiteit van enzymen benaderen maar andere soorten reacties katalyseren. Dan is het mogelijk om samen met enzymen producten te maken die je anders niet zo gemakkelijk kan maken, of reacties in complexe omgevingen te katalyseren en daarmee geneesmiddelen kan activeren op de plaats waar ze nodig zijn.

Synthetische polymeren zijn heel veelzijdig, stabiel, gemakkelijk te maken en kunnen ook fungeren als drager van metaal-gebaseerde katalysatoren. Door op een slimme manier een polymeer om een metaal-gebaseerde katalysator te vouwen hopen we actieve en stabiele katalysatoren te maken die zowel in water als in meer en meer complexe media een variëteit van organische reacties kunnen versnellen. We hopen vooral dat onze katalysatoren het repertoire van mogelijkheden om groene chemie in water te doen, maar ook in complexe media kunnen vergroten


CURRICULUM VITAE PROF. DR. IR. A.R.A. PALMANS

Anja Palmans is geboren en getogen in Maaseik, België, en heeft chemische technologie gestudeerd aan de TU Eindhoven. Na het verkrijgen van haar ingenieurstitel, is ze een promotieonderzoek gestart in de groep van Prof. Bert Meijer. Ze heeft haar proefschrift “Supramolecular structures based on the intramolecular H-bonding in acylated 3,3’-diamino-2,2’-bipyridines” in 1997 succesvol verdedigd.

Na een postdoc op de ETH Zurich in Zwitserland en een baan als onderzoeksmedewerker bij DSM in Geleen is ze in 2002 terug gegaan naar de Alma Mater en gestart als NRSCC fellow. In 2005 werd ze universitair docent gevolgd door een aanstelling als universitair hoofddocent in 2010.

Sinds 2019 is ze hoogleraar “Supramolecular Chemistry and Catalysis” aan de TU/e. Ze is vooral gefascineerd door het vouwen van polymeren tot efficiënte katalysatoren, en het begrijpen van hoe verschillende kleine moleculen grotere structuren vormen.

Deze  website  is  toegankelijk  via  www.beceka.info en  www.b-c-k.nl.