Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743

Vanwege de Corona beperkingen vinden er voorlopig ook in 2021 alleen digitale bijeenkomsten plaats.

Eerstvolgende online lezing woensdag 14 april 20.00 uur

Dr. Arjen J. van Tunen
CRISPR-Cas: Het gebruik en de mogelijkheden van Genome Editing om gewassen te verbeteren

Dr. Arjen J. van Tunen is CEO bij Keygene.

Om de groeiende wereldbevolking in de komende 20 jaar te voorzien van voldoende en gezonder voedsel van goede kwaliteit dat bovendien op een meer duurzame wijze geproduceerd wordt tegen een achtergrond van klimaatverandering dient de land – en tuinbouw betere gewassen te ontwikkelen.

Betere gewassen die bijvoorbeeld resistent zijn tegen ziekten en plagen waardoor er minder chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt hoeven te worden, gewassen met inhoudsstoffen die de gezondheid van mensen bevorderen, gewassen die aangepast zijn aan de toenemende droogte in sommige gebieden ten gevolge van temperatuurstijging of gewassen die bestand tegen plotselinge overstromingen.

Traditioneel werden en worden onze gewassen nog steeds voortdurend verbeterd via de normale veredeling van kruising en selectie. Sinds eind vorige eeuw is daar moleculaire veredeling, welke gebruik maakt van inzicht en kennis van het DNA van gewassen en de daarvoor belangrijkste eigenschappen, aan toegevoegd. De moleculaire veredeling maakt een snellere en gerichte verbetering van onze gewassen mogelijk en deze methode heeft geleid tot mooie en aansprekende resultaten waarvan een aantal voorbeelden vanuit de dagelijkse praktijk van KeyGene en haar klanten getoond zullen worden.

De meest recente technologie om gewassen snel te verbeteren en te veredelen betreft het gebruik van Genome Editing en meer specifiek het gebruik van Crispr-Cas9. Dit twee componenten systeem maakt het mogelijk dat een bepaald knipenzym, cas9, via een stukje genetische informatie (RNA) naar een specifieke plaats op het DNA gedirigeerd wordt alwaar het knipenzym een breuk en daardoor verandering in het planten DNA molecuul aan kan brengen. Dit geeft heel aantrekkelijke en heel snelle mogelijkheden om gewenste veranderingen aan te brengen die kunnen leiden tot verbeterde eigenschappen binnen onze gewassen. Een aantal voorbeelden zullen getoond worden.
Tenslotte zal ik in deze presentatie ook ingaan of en hoe deze technieken in de wereld en met name in de EU en Nederland ingezet kunnen worden.

CV Arjen van Tunen, co-CEO KeyGene

Arjen J. van Tunen (1958) graduated as MSc. in Medical Biology in 1986 and as PhD in Genetics in 1991, both from the Free University of Amsterdam.
He worked 10 years for the Wageningen based WUR institute Plant Research International. First as Groupleader Molecular genetics of floral organ formation in flowers (1991-1995), then as Head of department Cell Biology (1995-1998) and finally as Director Research (1998-2001).
In 2001 he became Director of the Swammerdam Institute for Life Science of the University of Amsterdam. In 2004 he joined KeyGene, Wageningen, the Netherlands as CEO. Among other side functions Arjen is Board Member of EuropaBio and Food Valley NL.

KeyGene – The Technology Innovation Engine for crop improvement
www.kegene.com

KeyGene is an AgBiotech company that was founded in 1989. Today KeyGene has four strategic shareholders: Enza Zaden, RijkZwaan, Takii, and Vilmorin & Cie. Together they combine their innovative strength to be able to take decisive steps forward in the core of their breeding business.
KeyGene works on solutions for the companies themselves, but also services other players in the market. The company is committed to a higher yield and quality of crops. With its intellectual capital, solution-oriented approach and spirit of cooperation, KeyGene works together with partners in the AgriFood sector on the future of global agriculture. KeyGene specializes in crop improvement through molecular breeding.

This non-GM approach is the fastest and most cost-effective technique to support breeding and food companies to bring better crops to the market. KeyGene is active worldwide and is the largest dedicated AgBiotech company in Europe with > 150 employees, HQ in Wageningen, The Netherlands; subsidiary in Rockville, USA and a rep office in Hyderabad, India.
The company positions itself as The Technology Innovation Engine for crop improvement and owns 70 different patent families, > 500 patent and patent applications.

U kunt zich opgeven voor het online bijwonen van deze lezing via TEAMS bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl

Reinventing Chemistry Together symposium

22 April 2021

Broadcasted online from the NBC Conference Center in Nieuwegein our distinguished presenters will share their perspectives, ambitions, challenges and solutions to develop sustainable chemistry for the future.
Our research talents will show their research work on greenhouse-gas emissions reduction, waste-stream prevention and development of efficient chemical processes, aimed at reducing the ecological footprint of the chemical industry, while providing society with clean(er) and sustainable materials.
Meer informatie en aanmelden