Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743

Vanwege de Corona beperkingen vinden er voorlopig ook in 2021 alleen digitale bijeenkomsten plaats.

Laatste lezing vóór de zomervakantie was van Dr Gerritsen op woensdag 12 mei. In september gaan we weer starten met de najaars lezingencyclus. Hopelijk kunnen we dan weer ‘live’ bijeenkomsten houden.

Dr. Jan Willem Gerritsen, CTO eNose company:
Toepassing ademtest bij onderzoek naar darmkanker

Abstract

Uitgeademde lucht bevat duizenden verschillende componenten en weerspiegelt ons metabolisme. Als we een ziekte onder de leden hebben kan dat leiden tot een andere samenstelling van die uitgeademde lucht. Met een elektronische neus is het zodoende mogelijk om ziektebeelden te identificeren. Daarvoor is het nodig om de elektronische neus te ‘leren’ om ziektebeelden te herkennen.

Sinds een aantal jaren vindt in Nederland bevolkingsonderzoek plaats naar darmkanker. Toepassing van een elektronische neus in dit proces biedt mogelijkheden preciezer vast te stellen welke mensen voor vervolgonderzoek (coloscopie) in aanmerking komen.

In de voordracht gaan we in op de technologie achter de elektronische neus, dataverwerking en toepassing in het onderzoek naar darmkanker.

CV

Jan Willem Gerritsen studeerde technische natuurkunde aan de Universiteit Twente en promoveerde daar op een onderwerp uit de laserfysica.

Sinds circa 20 jaar is hij betrokken bij de ontwikkeling van elektronische neuzen, aanvankelijk voor industriele toepassingen en sinds 2012 voor medische indicaties. Binnen het bedrijf ‘The eNose Company’ in Zutphen vervult hij de functie van CTO.

Een ademtest voor Covid-19 van Breathonix komt nu in Singapore op de markt.

Serie Late Night conferences with Wilhelm Huck op Youtube