Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@beceka.info

De excursie in Mei en de bijeenkomst in Juni komen te vervallen vanwege de restricties i.v.m. het Coronavirus.

Nieuwe virussen zijn onvermijdelijk

Radboudumc brengt nieuw medicijn in stelling tegen corona-infecties

Handboek immunologie verdient update

AstraZeneca to Accelerate Globalization of COVID-19 Vaccine in Clinical Trials

Scaling up remdesivir amid the coronavirus crisis
Manufacturing experts weigh in on Gilead’s challenge in making its potential COVID-19 treatment

Kunnen hoge bloeddruk medicijnen ernstige complicaties door corona voorkomen?

Onderzoek naar effect BCG-vaccin op infectie met coronavirus bij zestigplussers


ESICM organiseerde COVID-19 webinar-marathon en deelt best practices 

Onderzoekers Radboudumc publiceren nieuwe inzichten COVID19

Onderzoekers Radboudumc publiceren nieuwe inzichten COVID19

Onderzoekers van het Radboudumc lijken een essentieel mechanisme in het ziekteproces van Covid-19 gevonden te hebben, dat tot dusver over het hoofd werd gezien. Als het inzicht klopt, heeft dat waarschijnlijk belangrijke consequenties voor de behandeling van de ziekte. In internationaal verband wordt nu onderzocht of de nieuwe inzichten en behandelingen inderdaad effect hebben in de praktijk. Radboud Recharge

Onderzoek naar betere bescherming zorgmede­werkers tegen infectie coronavirus

Prof. Dr. Mihai Netea (Radboudumc)
Prof. Dr. Marc Bonten (UMC Utrecht)
Coronavirus en BCG vaccin

Het Radboudumc en het UMC Utrecht gaan onderzoeken of zorgmedewerkers beter beschermd zijn tegen het coronavirus na een vaccinatie tegen tuberculose (BCG-vaccin). Dit vaccin beschermt niet direct tegen het coronavirus, maar geeft de afweer een boost waardoor mogelijk een betere bescherming tegen het coronavirus ontstaat en de infectie milder verloopt.

Het coronavirus (COVID-19) infecteert steeds meer mensen. Dat geldt ook voor het ziekenhuispersoneel, waardoor de zorg in de knel kan komen. Er is op dit moment nog geen vaccin tegen het virus en waarschijnlijk laat dat ook nog even op zich wachten. In de Verenigde Staten is bijvoorbeeld net een onderzoek naar een mRNA vaccin gestart en onderzoek naar een DNA-vaccin zal snel volgen, maar ook bij goede resultaten duurt het nog wel even voordat zo’n vaccin beschikbaar is.

Niet direct tegen corona
Het Radboudumc en het UMC Utrecht gaan nu onderzoeken of ziekenhuispersoneel is te beschermen met een vaccin tegen tuberculose. Dit BCG-vaccin (Bacillus Calmette-Guérin) is niet direct tegen het coronavirus gericht, maar geeft de afweer een boost. Mogelijk biedt deze oppepper extra bescherming tegen een infectie met het coronavirus, waardoor minder mensen last krijgen van het virus en een infectie ook milder verloopt.

Meer bescherming, minder uitval?
Uit eerder onderzoek blijkt dat zo’n boost van het immuunsysteem met BCG wat meer bescherming tegen griep geeft, maar het is niet bekend of dat ook voor andere infecties zoals corona geldt. “Dat is precies de reden van dit onderzoek”, zegt Mihai Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde aan het Radboudumc. “Vallen tijdens deze epidemie minder mensen in de met BCG gevaccineerde groep uit door ziekte, dan is dat een bemoedigend resultaat.”

Duizend medewerkers
Marc Bonten, hoogleraar Moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMC Utrecht, heeft samen met Netea het initiatief tot dit onderzoek genomen. Het onderzoek is inmiddels goedgekeurd door de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC). “We zitten midden in de uitbraak, dus willen we zo snel mogelijk beschikken over de resultaten van dit onderzoek”, zegt Bonten. “In het Radboudumc, het UMC Utrecht maar ook in andere ziekenhuizen kunnen in totaal 1000 medewerkers meedoen. De helft van hen krijgt het BCG vaccin, de andere helft een placebo. Blijkt dat het vaccin inderdaad extra bescherming geeft, dan kunnen we het ook aan andere medewerkers aanbieden.”


Beperking
In Nederland wordt het BCG-vaccin uitsluitend aangeboden aan pasgeborenen en kinderen jonger dan 12 jaar van ouders die uit gebieden komen waar tuberculose nog veel voorkomt. Het is wetenschappelijk aangetoond, dat deze vaccinatie jonge kinderen beschermt tegen de ernstige vormen van tuberculose. Het is nog niet wetenschappelijk bewezen dat een BCG-vaccinatie de ernst van de corona virusinfectie vermindert. Daarom wordt het BCG-vaccin alleen binnen het kader van dit onderzoek aan zorgmedewerkers van ziekenhuizen aangeboden en is het daarbuiten niet beschikbaar.
Radboudumc 18 maart 2020

Prof. Mihai Netea was spreker in het BCK programma van 7 november 2018: Getrainde Immuniteit”
Convocaat BCK 7.11.2018 — zie ook: Tips&Links

Corona weblinks

Actuele overzicht: RIVM

Overzichten: coronavirus.nl

Coronavirus: De Hamer en de Dans

Coronavirus: Waarom je nu in actie moet komen

Supercomputers Are Preparing a Massive Model of the Coronavirus

COVID-19 Treatment and Vaccine Tracker – Milken Institute

The next outbreak? We’re not ready | Bill Gates | TED

Current Trends in Diagnostics of Viral Infections of
Unknown Etiology


Current Efforts in COVID-19 Vaccine Development

Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial

Hoe lang blijft het coronavirus ergens op zitten?

Ondernemer wil vaart maken met snelle bloedtest
Anja Garritsen | Innatoss Laboratories | Pivot Park Oss

Tackling COVID-19: Ongoing Drug Development Efforts

Comprehensive Virological Analysis of SARS-CoV-2 Published

Continue monitoring van COVID-patiënten wordt uitgebreid naar patiënten verdacht van besmetting – Radboudumc

Wetenschapsupdates omtrent coronavirus

Keep Up to Date With COVID-19 Vaccine Development

Schatgravers en Scheppers
Verhalen over de ontdekkers van onze geneesmiddelen

Epidemieën leken schrikbeelden van het verleden. Dankzij de ontdekking en ontwikkeling van effectieve geneesmiddelen joegen plagen als cholera, syfilis, tuberculose, sepsis en malaria ons geen schrik meer aan. Wij voelden ons veilig achter het schild van onze vaccins en anti-infectiva. En dan duikt er plotseling een nieuw virus op dat ons leven bedreigt en onze samenleving ontwricht. Ineens voelen wij ons weerloos tegen deze onzichtbare vijand en beginnen wij te begrijpen met welke machteloosheid de mensheid tot ver in de negentiende eeuw epidemieën van besmettelijke ziekten heeft moeten ondergaan. Totdat wetenschappers de verwekkers van infectieziekten op het spoor kwamen en ze met chemische, natuurlijke en semisynthetische verbindingen te lijf begonnen te gaan. Verhalen over de ontdekkers en makers van antimicrobiële middelen maken deel uit van het onlangs verschenen boek Schatgravers en Scheppers van de farmacochemicus Dr. P.J. (Piet) Pijper…  Recensie Dr. C.J.M. (Cor) Arts

Het Periodiek Systeem

Jaap Bijleveld attendeerde op het volgende YouTube filmpje: “de huidige dagen van thuiszitten brengen met zich mee dat er tijd is om ook leuke sites te bezoeken die derden aan jou melden”:

The Elements of The Element Song is een humoristisch lied dat in 1959 werd geschreven door Tom Lehrer. In het lied worden alle 102 toenmalig bekende elementen uit het periodiek systeem opgesomd, tot en met nobelium, maar in willekeurige volgorde (Wikipedia):

There’s antimony, arsenic, aluminum, selenium
And hydrogen and oxygen and nitrogen and rhenium
And nickel, neodymium, neptunium, germanium
And iron, americium, ruthenium, uranium
Europium, zirconium, lutetium, vanadium
And lanthanum and osmium and astatine and radium
And gold and protactinium and indium and gallium
And iodine and thorium and thulium and thallium.

There’s yttrium, ytterbium, actinium, rubidium
And boron, gadolinium, niobium, iridium
And strontium and silicon and silver and samarium
And bismuth, bromine, lithium, beryllium, and barium.

There’s holmium and helium and hafnium and erbium
And phosphorus and francium and fluorine and terbium
And manganese and mercury, molybdenum, magnesium
Dysprosium and scandium and cerium and cesium
And lead, praseodymium, and platinum, plutonium
Palladium, promethium, potassium, polonium
And tantalum, technetium, titanium, tellurium
And cadmium and calcium and chromium and curium.

There’s sulfur, californium, and fermium, berkelium
And also mendelevium, einsteinium, nobelium
And argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc, and rhodium
And chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium.

These are the only ones of which
The news has come to Ha’vard
And there may be many others
But they haven’t been discovered.

Wisseling van Voorzitter

Tijdens de jaarvergadering van 12 februari j.l. droeg Tom Gribnau de voorzittershamer over aan Edwin Kellenbach. Lees meer onder Terugblik

Tom overhandigt de voorzittershamer aan Edwin

Jaarverslag 2019