Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@beceka.info

Eerstvolgende lezing is op 8 september 2020:

The electrochemistry of fuel cells

from fundamentals to applications
door Dr.ir. Merit Bodner, Nedstack fuel cell technology BV, Arnhem.

I.v.m. corona-maatregelen zal deze lezing waarschijnlijk niet in het Rode Kruisgebouw plaatsvinden. Wij zijn in overleg over een andere locatie en houden u op de hoogte als deze definitief is.


Moleculair motortje bepaalt lot stamcel

Nobelprijswinnende moleculaire motortjes kunnen volgens Groningse onderzoekers het gedrag van stamcellen beïnvloeden, zodat ze efficiënter botcellen kunnen vormen.
Dr. Patrick van Rijn (RUG)

KNCV WEBINARS

Grip op corona: testen, testen, testen
Met Bert Niesters, hoogleraar klinische virologische diagnostiek aan het UMC Groningen.

De zoektocht naar een Coronavaccin
Met Gideon Kersten, Chief Scientific Officer bij Intravac

Spinoza en Stevin voor chemie en
life sciences

Dit jaar krijgen zes wetenschappers de ‘Nederlandse Nobelprijzen’, ofwel de NWO-Spinozapremie en de NWO-Stevinpremie. Hieronder bevinden zich een biofysicus, een polymeerchemicus en twee immunologen.
…………….
Jan van Hest*) is hoogleraar bio-organische chemie en maakt materialen die synthetische moleculen met biologische componenten combineren. Je kunt die materialen inzetten in biokatalytische en biomedische toepassingen, zoals medicijntransport in het lichaam.
*) BCK spreker in 2015

CHAINS 2020 goes online!

Nieuwe virussen zijn onvermijdelijk

Schatgravers en Scheppers
Verhalen over de ontdekkers van onze geneesmiddelen

Wisseling van Voorzitter

Tijdens de jaarvergadering van 12 februari j.l. droeg Tom Gribnau de voorzittershamer over aan Edwin Kellenbach. Lees meer onder Terugblik

Tom overhandigt de voorzittershamer aan Edwin