Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@beceka.info of tel 06 45100743

De bijeenkomst op 8 september kan helaas niet doorgaan

De lezing van Dr. Silvie Meeuwissen (Senior Scientist, Ardena/ChemConnection):
“Nanomedicines, an emerging class of new pharmaceuticals: The potential role of nanomedicines in COVID-19 vaccine development.
Komt dus te vervallen

Maatregelen in verband met Corona

  • Leden moeten zich van te voren aanmelden bij de secretaris; maximaal 25, minimaal 15.
  • Uiteraard moet iedereen die zich aanmeldt zonder klachten zijn.
  • We houden een presentielijst bij.Handen desinfecteren bij binnenkomst.
  • Mondkapjes zijn niet verplicht, maar mogen wel gebruikt worden.
  • Er zal voor een goede ventilatie worden gezorgd.
  • We zetten koffie met zelf meegebrachte koffie en schenken in kartonnen wegwerpbekertjes.De wijn na afloop wordt geschonken in plastic wegwerp glazen.

Miljarden puzzelstukjes tegen Corona

JEDI Grand Challenge


CHAINS 2020 goes online!

Nieuwe virussen zijn onvermijdelijk

Schatgravers en Scheppers
Verhalen over de ontdekkers van onze geneesmiddelen

Wisseling van Voorzitter

Tijdens de jaarvergadering van 12 februari j.l. droeg Tom Gribnau de voorzittershamer over aan Edwin Kellenbach. Lees meer onder Terugblik

Tom overhandigt de voorzittershamer aan Edwin