Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: secretaris@beceka.info of tel 06 45100743

Vanwege de Corona beperkingen vinden er helaas geen bijeenkomsten meer plaats in 2020.

Het bestuur peilt momenteel de belangstelling voor mogelijke lezingen via ZOOM. Nadere informatie volgt.

CHAINS 2020 goes online!

Nieuwe virussen zijn onvermijdelijk

Schatgravers en Scheppers
Verhalen over de ontdekkers van onze geneesmiddelen

Wisseling van Voorzitter

Tijdens de jaarvergadering van 12 februari j.l. droeg Tom Gribnau de voorzittershamer over aan Edwin Kellenbach. Lees meer onder Terugblik

Tom overhandigt de voorzittershamer aan Edwin