Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743.

Eerstvolgende bijeenkomst is op 12 september 2023, met de lezing

Gebruik van Artificiële Intelligentie (AI) voor bestuderen van eiwit-vouwing.

Dr Titia Sixma, Research group Structural Biology, Nederlands Kanker Instituut.

Nadere info volgt


    


Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743


Excursie naar Innatoss Laboratories

We zijn dit jaar te gast bij  Innatoss Laboratories in Oss. Dr Anja Garritsen, oprichter en CEO, zal ons inzicht geven in de ontwikkelingen van de diagnostiek van  Q-koorts, ziekte van Lyme en COVID-19.

De datum ligt nog niet vast, maar de excursie zal plaatsvinden na september, vanwege de verhuizing van de laboratoria gedurende de zomermaanden.