Home

De Bossche Chemische Kring organiseert lezingen op chemisch gebied. Zij nodigt hiervoor sprekers uit met verschillende werkterreinen, zoals chemische industrie, milieu, farmaceutische industrie en onderzoek, fundamenteel onderzoek, medisch-biologisch onderzoek  etc. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Contact: Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743

Eerstvolgende lezing is op 13 september om 20.00

Scheikundige proeven die slagen;
ontwikkeling van scheikunde popularisatie en scheikunde studeren van 1800 tot nu.

Door Prof. Dr. Alex van Herk,
Eindhoven University of Technology, Department of the Built Environment.

Alex van Herk
copyright Bram Saeys Iepenlaan 34 5616 NS Eindhoven 040-2910151 06-55811834 datum: 11-10-1999

Samenvatting

Vaak hebben de huidige scheikundigen een moment in hun verleden meegemaakt dat beslissend was voor de keuze van een studie en loopbaan als chemicus.

Voor mij was dat een chemiedoos die ik op mijn achtste verjaardag van mijn opa kreeg. Verder werd bij mij die vroege keuze voor chemie versterkt door een enthousiaste scheikundedocent op de middelbare school en allerlei boekjes gericht op het doen van scheikundige experimenten thuis.

Met de verandering van de maatschappij is uiteraard ook de inhoud van dergelijke scheikundeboekjes voor de jeugd sterk veranderd. Andere zaken spreken jongeren nu aan. In de vijftiger jaren vond je nog een schema van een chemische fabriek in zo’n boekje; nu zie je vaak het milieu als thema opduiken. Overigens kun je tegenwoordig nauwelijks nog een chemiedoos (met chemicaliën) aanschaffen.

In deze lezing kijken we terug in de tijd; hoe zag een scheikundedoos er uit in de 19e eeuw, hoe heeft de studie scheikunde zich ontwikkeld en hoe zit het met de studentenaantallen over de jaren?

Verder wordt ingegegaan op de vraag hoe heden ten dage scheikunde popularisatie plaatsvindt. Een aantal vroege scheikundedozen worden ook uitgestald tijdens de lezing.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ton Benders, secretaris@b-c-k.nl of tel 06 45100743


Alledaagse moleculen.

Boekevenement met Ben Feringa, Anouk Lubbe, Jim Jansen en Robbert Dijkgraaf

Symposium ‘Kleurstof en chemie in historisch perspectief’

Op 30 september in het Textielmuseum in Tilburg, georganiseerd door de Chemie Historische Groep van de KNCV. Meer info


Terugblik op Excursie naar TLR International Laboratories

Even napraten na een zeer interessante rondleiding

De excursie naar TLR laboratories in Ridderkerk op 22 juni j.l. was heel interessant: Directeur Harm Janssen gaf ons een goede inkijk in de veelzijdigheid van materialen en analyses die hierop uitgevoerd worden. Aan de hand van de gegevens kan zelfs per regio of veld vastgesteld worden waar sommige partijen vandaan komen. Tevens kwam de achterliggende logistiek aan bod.

Het gebouw van TLR is nieuw en volgens de laatste state of the art gebouwd, met luchtkoeling en verwarming, volledig gas-vrij, energieklasse AAA.

Een zeer leerzame en gezellige bijeenkomst!

TLR International

TLR analyseert levensmiddelen, diervoeders en (bio) brandstoffen. De analyses richten zich onder andere op:

  • Chemische analyses voor het bepalen van de voedingswaarden
  • Analyses voor het opsporen van residuen en contaminanten, zoals pesticides, dioxines en melamine
  • Klassieke microbiologische methoden, zoals plaattellingen
  • PCR-technieken voor het opsporen van bijv. salmonella, E. coli en virussen
  • PCR-screening voor het opsporen van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s)

Een zeer interessante excursie, waarbij we in goede inzage in de veelzijdigheid van analyses en de logistiek van het bedrijf kregen

TLR is geaccrediteerd c.q. goedgekeurd door de volgende organisaties: FOSFA, FEDIOL, QS (diervoeders), QS (groente en fruit), NOFOTA, GMP+, GAFTA , GlobalGAP, VERNOF, NEN en ISO17025.

Programma

  • Aankomst bij TLR rond 12.00 uur.
  • Inleiding door dhr. Janssens over de Control Unit en het laboratorium.
  • Lunch
  • Rondleiding en verdere toelichting in het laboratorium.
  • Afsluiting