BCK

De Bossche Chemische Kring is één van de zes Chemische Kringen van de KNCV. Het is een vereniging van chemici, en in chemie geïnteresseerden, afkomstig uit de industrie de overheid, de gezondheidszorg of het onderwijs. Met een universitaire, HBO of MBO achtergrond, van jong tot oud.

In de afgelopen 65 jaar heeft de BCK zich ontwikkeld van een genootschap van met name chemici tot een multidisciplinaire vereniging die de verwevenheid van de chemie, en van de chemici, met vele aspecten van het dagelijkse leven weerspiegelt.

De vereniging heeft ca 70 leden en de contributie  bedraagt € 25,- per jaar. Jaarlijks worden er 8-9 bijeenkomsten gehouden, en éénmaal per jaar wordt er een excursie georganiseerd. De bijeenkomsten vinden gewoonlijk plaats in het gebouw van Het Rode Kruis Den Bosch.

Als u geïnteresseerd bent kunt u vrijblijvend een aantal lezingen bijwonen. Na een half jaar onze gast te zijn geweest kunt u dan al dan niet tot een definitief lidmaatschap besluiten. Voor meer info contact opnemen met de secretaris, secretaris@beceka.info.