Lidmaatschap

Iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen van de Bossche Chemische Kring is van harte welkom als gast bij de lezingen. Na een aantal maanden kun je besluiten om al of niet lid te worden.

Ook is het mogelijk om als gast deel te nemen aan de jaarlijkse excursie. Indien er meer gegadigden zijn dan beschikbare plaatsen, dan krijgen BCK-leden voorrang.

De BCK is een van de 6 regionale chemische kringen van de Koninklijke Chemische Vereniging (KNCV). Voor lidmaatschap van de BCK hoef je geen lid van de KNCV te zijn.

De contributie voor de BCK bedraagt € 35 per jaar. Bijdragen voor de excursie variëren tussen € 10 en € 20, afhankelijk van de gemaakte kosten.