Terugblik

Absoluut hoogtepunt van het jaar 2019 tot nu toe was de lezing ‘De kunst om klein te bouwen’ van Prof. Ben Feringa, nobelprijswinnaar chemie 2016.
Voor deze gelegenheid werd een grote bijeenkomst georganiseerd in het auditorium van Avans Hogeschool in Den Bosch.
Circa 300 toehoorders, waaronder studenten chemie van Avans, hebben genoten van deze inspirerende lezing.
Video-opnames Deel 1, Deel 2, Deel 3, Deel 4

Jubileum

Op 14 mei 2019 vierde de BCK haar 65-jarig jubileum!

Reden om een mooie excursie per boot van Den Dungen naar Veghel te maken.

Tijdens de heenreis gaf Dr George van Aken, senior scientist bij Royal Cosun Innovation Centre, een lezing.
Gezond lekker en duurzaam: Hoe kunnen wij agrarisch restmateriaal inzetten voor een betere toekomst.
Onder andere het gebruik van bietenloof als eiwitbron en ontwikkeling van fysieke middelen voor smaakperceptie. Zie powerpoint presentatie.

Ons lid Peter van de Oetelaar gaf een interessant overzicht over de economische ontwikkeling van Veghel, tegenwoordig gemeente Meierijstad, na 1945.

In Veghel waren we te gast bij Jumbo, waar dhr Jan Leensen enthousiast over de nieuwste ontwikkelingen in de logistiek en productdiversificatie sprak, gevolgd door een rondleiding bij de ontwikkelingsafdeling van Jumbo in het complex Noordkade, met aansluitend een selfservice diner.

Tijdens de boottocht terug was er afsluitend een borrel.

Een hele interessante, verrassende en gezellige dag.


Over het jaar 2018

Het totaal aantal leden eind 2018 bedroeg 67

Het bestuur bestond uit Dr. T.C.J. Gribnau voorzitter, Ing. A. Benders secretaris, Dr. I.M.L. Jöbses penningmeester en Dr. C. Arts.

Er waren 7 reguliere avond bijeenkomsten en 1 excursie. In januari en februari viel de lezing uit door ziekte. Wel vond er in februari een korte jaarvergadering plaats. Het Jaarverslag 2017 en de Financiële Jaarstukken 2017 en de Begroting 2018 werden per e-mail vooraf rondgestuurd.

Aan de jaarlijkse excursie in Juni namen 16 leden deel.

Het gemiddeld aantal deelnemers aan de lezingen bedroeg 20 (minimum: 17, maximum 23).

I.v.m. ziekte van de voorzitter vond in januari een bestuursvergadering onder de overige bestuursleden plaats om zijn taken onderling te verdelen.
In juli een extra vergadering met de voorzitter voor overdracht van voorzitterschap in 2019 / 2020 en vernieuwing van de website.

De selectie van de lezingen/sprekers voor het programma van 2018 werd gemaakt op basis van een onderwerpen/scorelijst, zoals inmiddels gebruikelijk.

De voorzitter kon vanwege ziekte helaas niet deel nemen aan de “Meet&Greet” bijeenkomst van KNCV en de CHAINS 2018 (Chemistry As Innovating Science) van 3 t/m 5 december, het jaarlijkse grootste internationale chemiecongres in Nederland.
Wel aan de “Avond van de Chemie 2018” in oktober.

Tijdens de “Avond van de Chemie – 2018”, in Diligentia te Den Haag, werd Dr. Tom Gribnau benoemd tot Lid van Verdienste van de KNCV.

In dit jaar is het laatste nog levende lid uit het beginjaar van de BCK (1954) overleden: Drs. P.W.C.M. van den Dungen, Piet

Lezingen en excursie programma 2018

Dinsdag 16 Januari – Wegens ziekte van de voorzitter geen bijeenkomst.

Dinsdag 20 Februari – Jaarstukken 2017 per e-mail – Korte Jaarvergadering, geen lezing vanwege ziekte van de spreker.

Dinsdag 13 Maart – Directe massaspectrometrie van chirale moleculen, Dr. Maurice Janssen, Founder en CEO MassSpecpecD BV, Enschede.

Dinsdag 10 April – Creëren van leven in een reageerbuis, Prof. Dr. Sijbren Otto, Faculty of Science and Engineering, Universiteit Groningen.

Woensdag 9 Mei – Duo lezing
– Het gouden zaad, Nederland en zijn monopolie op malariamedicijnen, Dr. René Gerrets, Universiteit van Amsterdam.
– Malaria de wereld uit, Dr. Koen Dechering, CEO TropIQ Health Sciences, Nijmegen.

Donderdag 14 Juni – Excursie naar Mercachem – Syncom, Contract Research Organization / Drug Discovery, Nijmegen.
Inleiding door MSc. Tim Berkenbosch.

Woensdag 12 September –De synthese van nieuwe planthormonen en hun toepassing, Prof. Dr. Binne Zwanenburg, em. hoogleraar Organische Chemie, Radboud Universiteit Nijmegen.

Dinsdag 9 oktober – XYZ technology – Catalysis – Renewable Chemistry, Prof. Dr. Gert-Jan Gruter, CTO Avantium, Amsterdam en UvA; CTO of the Year Europe 2014.

Woensdag 7 November – Trainen van de afweer: Hoe wij ons immuunsysteem leren., Prof. Dr. Mihai Netea, Experimentele Interne Geneeskunde, RadboudUMC, Nijmegen; Spinozaprijswinnaar 2016.

Dinsdag 11 December – Synthetische materialen met biologische eigenschappen, Prof. Dr. Patricia Dankers, Institute for Complex Molecular Systems, TU/e.

Uitgebreide inhoudelijke informatie over de lezingen staat in het Jaarverslag 2018